Gréckokatolícka cirkev
farnosť Torysky
filiálka Nižné Repaše

Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom.
Sv. František Saleský


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


1917 FATIMA 2017


Prežívame výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime, a to 13. mája 1917. V tomto zjavení Panna Mária oznámila priebeh udalostí celého minulého storočia od roku 1917, vrátane poslednej doby, ktorú prežívame.  Je tiež čas, aby sme sa zamysleli nad celou misiou Panny Márie, nad Jej oznámením o víťazstve Jej Nepoškvrneného Srdca a nad tým, ako každý z nás Jej môže pomôcť pri záchrane duší. Je to memento, ktoré ešte stále dáva každému z nás – ako Máriinmu zverenému dieťaťu – šancu zapojiť sa do misie spásy sveta…  Anton Selecký

 

 V Portugalsku, v malej dedinke pri Fatime, sa v roku 1916 trom deťom, Lucii, Františkovi a Hyacinte zjavil Boží anjel a žiadal ich, aby sa modlili a obetovali - a to nielen za seba, ale aj za celý svet.

13.mája 1917 sa týmto deťom zjavila Panna Mária. Zjavenia sa opakovali každý mesiac, až do 13.októbra 1917. Panna Mária odovzdala deťom posolstvo, ktoré sa týkalo budúcnosti Cirkvi i ľudstva. Naliehavo žiadala, aby sa ľudia polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, horišia ako tá predchádzajúca.

Blahoslavený František a blahoslavená Hyacinta zomreli v mladom veku. František zomrel 4.4.1919, Hyacinta 20.2.1920, blahorečení boli 13.5.2000 vo Fatime. Lucia v r.1926 vstúpila do kláštora. V r.1940 napísala list pápežovi Piovi XII., v ktorom tlmočila žiadosť Panny Márie zasvätiť jej Nepoškvrnenému Srdcu svet a osobitne Rusko. Ten v r.1942 zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, čo spôsobilo obrat v II.svetovej vojne. Lucia zomrela 13.2.2005.

Čo je obsahom mariánskych zjavení vo Fatime?

- každodenná modlitba posvätného ruženca

- výzva na pokánie-obrátenie srdca k Bohu

- modlitby a obety za obrátenie hriešnikov

- úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

- zasvätenie sveta a osobitne Ruska

Pápež sv.Ján Pavol II. po atentáte, ktorý bol na neho spáchaný vo výročný deň zjavenia - 13.mája 1981, zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v rokoch 1982, 1984 a 2000.

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú máme veľkodušne s láskou opätovať. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Cirkev sa vyjadrila k týmto zjaveniam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatimskej Panny Márie.

Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že "posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení" a určite ovplyvnilo Cirkev i celý svet najviac zo všetkých zjavení 20.st. Zasvätenie sveta v r. 1984 malo za následok pád komunizmu vo východnej Európe.o.Marián Sterančák

Dnes je Nedela 19.novembra 2017.
Dnes oslavuje meniny Alžbeta
Zajtra oslavuje meniny Félix

Najbližšie liturgie: