Gréckokatolícka cirkev
farnosť Torysky
filiálka Nižné Repaše

Radosť vychádza zo srdca, ktoré sa cíti milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ján Pavol II.


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


NIŽNÉ REPAŠE

Dejiny chrámu a farnosti

Pôvodný a zároveň aj súčasný kostol v Nižných Repašoch stál už v 13. storočí a bol latinského t. j. západného obradu zasvätený Jánovi Krstiteľovi. Ako informuje kanonická vizitácia spišského prepošta Jána Sigraya z roku 1700, „chrám je murovaný v úžitkovom stave a bol postavený katolíkmi latinského obradu.“ V chráme sa nachádzal aj jeden oltár, zasvätený sv. Anne a dva zvony.1 Patronátne právo v prípade chrámu v Nižných Repačoch prináležalo šľachtickej rodine Görgeyovcom zo Spišského Hrhova. V dôsledku rozsiahlej kolonizácie noví osadníci doplnili pôvodný charakter obce na pastiersky a pôvodný latinský obrad prekryli byzantsko-slovanským. Po usadení sa nového obyvateľstva východného obradu, chrám im bol prepustený s tým, že chrám i obec zostali v pôvodnej cirkevnej štruktúre.2 Pre rusínske etnikum sa viera identifikovala obradom, a preto si ho chceli aj zachovať. Nižné Repaše s najväčšou pravdepodobnosťou vznikli ako etnicky slovenská, rímskokatolícka obec, z ktorej v dôsledku rozsiahlej výmeny obyvateľstva sformovala gréckokatolícka farnosť. V roku 1712 však o majetku alebo fundácii repašského chrámu však nebolo nič známe, keďže bola „zničená heretikmi, ktorí tu predtým mnoho rokov žili a držali kostol vo svojich rukách.“ A práve táto skutočnosť dokazuje fakt, podľa ktorého Nižné Repaše výrazne zasiahla reformácia. Patronátne právo aj naďalej prináležalo rodine Görgeyovcom. Postupujúca reformácia a konfesionálna príslušnosť zemepánov v zmysle „cuius regio, eius religo“, so sebou priniesla aj zmenu patrocínia repašského chrámu. Chrám v Nižný Repašoch, ktorý bol murovaný a „postavený podľa noriem latinských kostolov“, bol už podľa výpovede veriacich a miestneho farára zasvätený úcte svätej Anny. Oltár však bol vystrojený podľa tzv. „gréckych zvykov“. Sviatky a pôsty sa určovali a zároveň slávili podľa starého kalendára a spolu so sviatosťami boli vysluhované podľa tzv. „gréckeho obradu“. Avšak vzhľadom na nízke sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíckej cirkvi v 18. storočí, miestny obyvatelia vysievali obilie pre najnutnejšie potreby kostola. V hotovosti chrám disponoval so 6 florénmi, pričom mal aj určitý obnos v pohľadávkach u miestnych obyvateľov. Chrám sv. Anny v Nižných Repašoch prešiel v nastávajúcom období 20. storočia niektorými čiastkovými ale aj komplexnými úpravami a rekonštrukciami. V roku 1969 vzhľadom sa ťažké časy, ktoré gréckokatolícka cirkev prežívala, bola farnosť Nižné Repaše pričlenená ako filiálka k farnosti Torysky.

Autor: PhDr.Juraj Brincko

Dnes je Nedela 21.januára 2018.
Dnes oslavuje meniny Vincent
Zajtra oslavuje meniny Zora

Najbližšie liturgie:
Torysky
Nedeľa o 10:30 hod