Gréckokatolícka cirkev
farnosť Torysky
filiálka Nižné Repaše

Z lásky k Bohu prijímam všetko, aj všetky druhy nezmyselných nápadov, ktoré mi prídu na myseľ.
Sv.Terezka z Lisieux


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


TORYSKY

Dejiny chrámu a farnosti

Pôvodný kostol v obci bol drevený a stál už v 17. storočí. Aj kanonická vizitácia z 24. 2. 1701 vykonaná na príkaz mukačevského biskupa Jozefa Rogu de Camelisa uvádza v súvislosti s chrámom výpoveď kňaza a obyvateľov, ktorí vizitátorom uviedli, že kostol v obci je na pôvodnom mieste a pred ním tu žiadny iný nestál. Malý drevený kostol bol postavený miestnymi gréckokatolíkmi podľa „gréckych“ zvykov a obradov a jeho patrónom sa stal svätý Michal Archanjel, ktorý bol vyobrazený aj na obecnej pečati a toryskom erbe. Chrám bol po výstavbe vysvätený mukačevským biskupom Petrom Parthéniom Petrovičom. Vzhľadom na ťažké časy a nízke sociálne postavenie gréckokatolíckej cirkvi bol stav toryskej cerkvi podľa záznamov z kanonickej vizitácie 1712 nie v najlepšom stave. Farnosť a kostol v tomto období nedisponovala s veľkým majetkom. Chrám v Toryskách totiž nemal žiaden majetok, ale „obyvatelia, tak ako stavajú pre seba kostol, tak sa aj zaväzujú k jeho obnoveniu“. Tí majú u obyvateľov v zálohu za určitú sumu peňazí polia v dĺžke 60 lakťov, ktorí ich obsievajú pre potreby miestneho kostola. V hotovosti chrám disponoval so 60 florénmi. V dlhoch (pohľadávkach) u Paula Hodermarszkého 24 florénov, u miestneho spoločenstva 12, za ktoré peniaze sa ročne vysievajú 4 lakte ovsa na danom mieste. V tomto období t. j. na začiatku 18. storočia boli podľa záznamov, sviatky slávené a stanovované podľa tzv. „starého kalendára“, sviatosti vysluhované podľa „gréckeho obradu“. Ďalší kostol bol v obci vybudovaný roku 1730 z iniciatívy farára Andreja Andrejkoviča. Vzhľadom na to, že Torysky patria k skupine obcí, v ktorých byzantsko-slovanský obrad neprekryl pôvodný latinský, možno tu sledovať zmenu už spomínaného patrocínia. Problematika zmeny či premeny kostolného titulu t. j. patrocínia bola právnym aktom, čo bola aj garancia na jeho stabilizovanie. Patrocínium sa obvykle menilo pri prestavbe kostola a bolo typické najmä pre obdobie reformácie. Zmena patrocínia toryského chrámu nastala v roku 1861, kedy bol postavený nový murovaný klasicistický chrám, ktorého patrocínium zaujala Panna Mária Ochrankyňa. Premenu titulu mohol v rámci patronátneho práva uplatňovať vlastník, ktorým bolo v prípade Torysiek mesto Levoča. Chrám prešiel do 20. storočia viacerými čiastkovými prestavbami a úpravami.

Autor: PhDr.Juraj Brincko

Dnes je Nedela 21.januára 2018.
Dnes oslavuje meniny Vincent
Zajtra oslavuje meniny Zora

Najbližšie liturgie:
Torysky
Nedeľa o 10:30 hod