Gréckokatolícka cirkev
farnosť Torysky
filiálka Nižné Repaše

Utrpenie je najväčší poklad na zemi - očisťuje duše. V utrpení poznáme, kto je naším skutočným priateľom. Skutočná láska sa meria teplomerom utrpenia.
Sv. Faustína


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


Osobnosti farnosti Torysky

Ján Bradáč (JOANNES BRADACS EPPUS MUNKACSIENSIS MARAMOROS) ( 1732 – 1772)


Medzi významné osobnosti ako gréckokatolíckej cirkvi tak aj farnosti Torysky jednoznačne patrí mukačevský biskup Ján Bradáč. A práve 14. februára 1732 sa v Toryskách narodil významný mukačevský gréckokatolícky biskup Ján Bradáč (1732-1772). Pokrstený bol v ten istý deň v miestnom gréckokatolíckom chráme zasvätenom svätému Michalovi archanjelovi vtedajším toryským farárom o. Jánom Dudinským. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Spišskej Kapitule a v Levoči. Filozofické a teologické štúdia zavŕšil na jezuitskom kolégiu sv. Adalberta v Trnave v roku 1756 a už 30. septembra 1755 bol v kláštore sv. Mikuláša na Černečej hore neďaleko Mukačeva prijal kňazskú vysviacku. VIAC

Autor: PhDr.Juraj BrinckoMichal Kotradov kňaz, kanonik, pedagóg, publicista, aktivista na poli vzdelanosti a cirkvi, rektor kňazského seminára


Medzi najdôležitejšie výchovno-vzdelávacie inštitúcie v každom biskupstve patrí bohoslovecká (teologická) fakulta a kňazský seminár. Podľa dekrétov Tridentského koncilu (1545-1563) v každej eparchii mali byť zriaďované kňazské semináre pre formáciu a výchovu kňazského dorastu. Hoci sa tieto dekréty priamo nevzťahovali na eparchie vedené zjednotenými biskupmi byzantského obradu, predsa však boli postupne zriaďované aj nimi. Dôvodom bola potreba vzdelávania a formovania budúcich kňazov, lebo od kvality ich pastoračného pôsobenia závisel duchovný vzrast viery v živote veriacich. VIAC

Autor: prof. ThDr. Peter Šturák PhD.Dnes je Nedela 21.januára 2018.
Dnes oslavuje meniny Vincent
Zajtra oslavuje meniny Zora

Najbližšie liturgie:
Torysky
Nedeľa o 10:30 hod